Boerenprotest na vandaag ten einde?

Het boerenprotest was de laatste tijd weer vaker aan de hand. De regering kwam namelijk met plannen waardoor veel boeren moeten stoppen. Dit heeft grote gevolgen voor een groot deel van alle boeren in Nederland.
Trekker Boerenprotest

Waarom zijn boeren boos?

Een groot aantal van hen moet namelijk stoppen omdat ze te veel stikstof uitstoten. De regering heeft namelijk besloten dat uitstoot van stikstof 70% naar beneden moet. Er komt een schadelijke stof vrij uit de ontlasting van vee en bij het bemesten, deze schadelijk is voor mens en milieu. (Ammoniak)

Naast ammoniak zit er ook nog een andere schadelijke stof in de die 70%. Dit is namelijk stikstofoxiden. Deze stof is ook net zo schadelijk als ammoniak. Deze stof komt van de uitstoot van bijvoorbeeld scheepvaart en wegverkeer, buitenlandse bronnen en huishoudens.

Wat is het gevolg van te veel uitstoot van deze stof?

Deze stof is gevaarlijk als ze in aanraking komen met stikstof. Er zit 80% stikstof in de lucht die wij iedere dag inademen. De kans dat deze stoffen in aanraking komen met elkaar is groot waardoor dit een groot gevaar voor mens en natuurlijk.

Het gevolg voor mensen is dat het erg slecht is voor de gezondheid. Het inademen van deze stof is erg schadelijk. Hierdoor zou het dus gevolgen kunnen hebben op de gezondheid van mensen als er te veel ammoniak in de lucht zou komen.

Het gevolg voor planten en dieren is enorm. Door te veel stikstof in de grond en in het water zullen sommige planten veel beter groeien. Hierdoor overwoekeren ze andere planten waardoor deze zullen uitsterven. Hierdoor zullen ook diverse dieren uitsterven.

Ook heeft het gevolgen voor al het leven in het water. Als er namelijk te veel stikstof is heeft dit gevolgen voor de waterkwaliteit. Hierdoor ontstaat er dan veel algen. Algen nemen veel zuurstof op waardoor veel vissen en waterplanten zullen sterven.

Wat doen de boeren als protest?

De boerenprotesten zijn er al sinds 1 oktober tegen het beleid. Dit doen ze op verschillende manieren. Vaak bezetten ze snelwegen of trekken ze allemaal naar het malieveld met hun trekkers. Soms lopen de gemoederen bij zo’n protest hoog op.

Boerenprotest

Vorige protesten

Het eerste protest was dus al 3,5 jaar gelden. Het begon met enorm veel trekkers maar bij het laatste protest van 11 maart waren er maar 2 tractoren toegestaan. Dit is een groot verschil van het aantal tractoren waar de boeren eerst mee te werk gingen. Dit was natuurlijk om verder escalatie te voorkomen.

Het verbod had wel degelijk zin. De actiegroep Farmers Defence Force riep zijn achterban op om niet met de trekkers naar Den Haag te gaan. Ze wilde eigenlijk eerst met 5000 trekkers komen. Maar dit aantal bleef uiteindelijk achterwegen.

Boerenprotest maandag 4 juli

Afgelopen jaar waren er boerenprotest op maandag 4 juli. De boeren kondigde aan dat ze bereidt waren heel Nederland plat te leggen. Het boerenprotest maandag 4 juli had een grote impact op veel Nederlanders. Boeren blokkeerde tientallen distributiecentra waardoor duizenden winkels grotendeels leeg kwamen te liggen.

De boeren blokkeerde ook diverse wegen. Boeren zeiden vooraf dat ze heel Nederland zouden plat leggen. Dit is op 4 juli aardig gelukt want je zag direct dat grote delen van de winkels leeg lagen. Deze actie liet dus gelijk resultaat zien voor de boeren.

Boerenprotest van 11 maart

Op 11 maart werden tientallen trekkers tegengehouden door politie. Daarnaast was er iemand met een shovel die de blokkade eruit gereden heeft. Deze man is aangehouden. Verder waren en nog enkele boeren aangehouden bij het Zuiderpark.

Wat zijn de gevolgen van de boerenprotesten?

Een groot aantal boeren kiezen er zelf voor om te stoppen. Dit zijn rond de 11.000 boerenbedrijven. Om te zorgen dat stikstof echt afneemt zouden er nog 17.600 boeren hun veestapel fors moeten inkrimpen. De 11.000 zijn dus een begin maar het is nog zeker niet genoeg om de doelen te halen.

Voor sommige boeren is het een groot probleem als ze geen boer meer mogen zijn. Er zijn boeren die miljonair zijn maar er zijn ook genoeg boeren die het zo breed hebben. Ze zijn al heel hun leven boer en hebben soms het bedrijf overgenomen van hun ouders. Voor deze groep boeren is het een groot probleem om zomaar over te stappen op een ander baan of een ander verdienmodel.

Hoe nu verder

Op 15 maart behaalde de Boeren Burger Beweging een grote overwinningen bij provinciale statenverkiezingen. In sommige provincies stemde zelfs 1 op de 3 stemmers op BBB. Dit is een grote overwinning voor de boeren wat ervoor zou kunnen zorgen dat de boeren gelijk krijgen en dus niet meer zullen gaan protesteren.

Het zal er dus heel anders gaan uitzien nu de BBB in veel provincie de grootste is. Veel boeren zullen mogen blijven. Er zal dan gekeken moeten worden naar een andere manier om de stikstofcrisis aan te pakken. Het kan ook een oplossing zijn als meer veeboeren bijvoorbeeld de tulpen ingaan of andere landbouw waardoor het milieu er niet onder lijdt.

 

Inhoudsopgave
Blog by
Anne
Anne

Meer About Life