Wanneer is Jezus geboren?

Heel de wereld viert elk jaar Kerstmis, maar weet je eigenlijk wel wanneer Jezus geboren is? Het exacte geboortejaar van Jezus blijft tot op heden een mysterie en er zijn talloze theorieën over deze historische gebeurtenis. In deze post gaan we dieper in op het mogelijke tijdstip van de geboorte van Jezus en delen we interessante feiten met jou. Lees verder om meer te weten te komen over dit fascinerende onderwerp! 

Wie was Jezus?

Jezus Christus is de centrale figuur van het christendom en wordt beschouwd als de Zoon van God en de Messias, de beloofde redder van de wereld. Hij werd geboren in Bethlehem in Judea, vermoedelijk in het jaar 4 v.Chr. of kort daarna. Jezus leefde als een leraar en prediker en verrichtte volgens de christelijke overlevering vele wonderen, zoals het genezen van zieken en het opwekken van doden. Hij stichtte een beweging van volgelingen, die zich later het christendom zou noemen.

Jezus’ leer was gericht op liefde, vergeving en naastenliefde, en hij predikte de komst van het Koninkrijk van God. Hij verzette zich tegen de heersende religieuze autoriteiten en werd uiteindelijk gearresteerd en gekruisigd door de Romeinse autoriteiten in Jeruzalem, waar hij stierf voor de zonden van de mensheid, volgens de christelijke leer. Na zijn dood en opstanding werd zijn boodschap van liefde en redding door zijn volgelingen verspreid en het christendom verspreidde zich over de hele wereld.

bruin kruis boven op berg

Wanneer is Jezus geboren?

Volgens de christelijke traditie werd Jezus Christus geboren in Bethlehem, Judea, waarschijnlijk in het jaar 4 v.Chr. of kort daarna. De exacte datum van zijn geboorte is echter niet bekend en wordt niet vermeld in de Bijbel. In de 4e eeuw werd 25 december door de kerk aangewezen als de vieringsdatum van de geboorte van Jezus, hoewel er geen bewijs is dat dit zijn werkelijke geboortedatum is. Het is mogelijk dat deze datum gekozen is omdat het dichtbij het paganistische festival van de zonnewende valt, wat het voor veel mensen gemakkelijker maakte om het christelijke feest te omarmen.

De verschillende visies

De vraag naar de precieze datum van Jezus’ geboorte lijkt eenvoudig, maar is het niet. In de loop der eeuwen zijn er verschillende visies over deze kwestie ontstaan. Sommigen beweren dat Jezus op 25 december is geboren, terwijl anderen zeggen dat dit niet mogelijk is omdat de Bijbel aangeeft dat hij in het voorjaar is geboren. Dus wanneer is Jezus echt geboren?

Laten we eerst kijken naar de Bijbelse aanwijzingen over wanneer Jezus is geboren. In Lucas 2:8-20 staat beschreven hoe engelen tegen de herders vertelden dat Christus was geboren en hoe die herders hem vervolgens aanbaden. De Bijbel zegt ook dat Jezus ongeveer 30 jaar oud was toen hij begon met zijn bediening (Lucas 3:23). Aangezien de Bijbel duidelijk aangeeft dat Jezus in het voorjaar moet zijn geboren, is 25 december waarschijnlijk niet de juiste datum.

Een andere theorie stelt dat Jezus op 6 januari is geboren. Deze datum wordt vaak in verband gebracht met het feest van Driekoningen, wat zou betekenen dat Jezus naar de drie koningen toe ging toen hij werd geboren. Andere mensen geloven echter dat dit feest eigenlijk verwijst naar de aankomst van de drie koningen in Bethlehem en niet naar de geboorte van Jezus.

de bijbel

Hoe is Jezus gestorven?

Volgens het christelijke geloof is Jezus gestorven aan het kruis. Hij werd veroordeeld door de Romeinse autoriteiten en werd gekruisigd als een vorm van executie. Dit gebeurde in Jeruzalem, in de provincie Judea, tijdens de Romeinse bezetting van het gebied. Volgens de Bijbel werd Jezus opgepakt, berecht en veroordeeld door de Romeinse gouverneur Pilatus op beschuldiging van godslastering en opruiing tegen de Romeinse autoriteit. Hij werd vervolgens gedwongen om zijn eigen kruis te dragen naar de plaats van executie, waar hij uiteindelijk stierf door middel van kruisiging.

Inhoudsopgave
Blog by
Anne
Anne

Meer About Life