Wanneer is Jezus geboren?

Heel de wereld viert elk jaar Kerstmis, maar weet je eigenlijk wel wanneer Jezus geboren is? Het exacte geboortejaar van Jezus blijft tot op heden een mysterie en er zijn talloze theorieën over deze historische gebeurtenis. In deze post gaan we dieper in op het mogelijke tijdstip van de geboorte van Jezus en delen we interessante feiten met jou. Lees verder om meer te weten te komen over dit fascinerende onderwerp! 

Wie was Jezus?

Jezus was een man die leefde in Galilea tijdens de eerste eeuw. Hij wordt gezien als de centrale figuur van het christendom en werd beschouwd als de Messias door zijn volgelingen. Jezus onderwijst mensen over God en geloof via verhalen die bekend staan als parabels. Hij prees ook de waarde van liefdadigheid, vergeving en mededogen. In de christelijke traditie is Jezus’ geboorte op 25 December.

Wanneer is Jezus geboren?

Jezus is geboren in een klein dorpje in Galilea genaamd Nazareth. Hij was de zoon van Maria en Joseph. De Bijbel geeft geen precieze datum voor Jezus’ geboorte, maar stelt wel dat het ongeveer 6 tot 4 voor Christus was.

De verschillende visies

De vraag naar de precieze datum van Jezus’ geboorte lijkt eenvoudig, maar is het niet. In de loop der eeuwen zijn er verschillende visies over deze kwestie ontstaan. Sommigen beweren dat Jezus op 25 december is geboren, terwijl anderen zeggen dat dit niet mogelijk is omdat de Bijbel aangeeft dat hij in het voorjaar is geboren. Dus wanneer is Jezus echt geboren?

Laten we eerst kijken naar de Bijbelse aanwijzingen over wanneer Jezus is geboren. In Lucas 2:8-20 staat beschreven hoe engelen tegen de herders vertelden dat Christus was geboren en hoe die herders hem vervolgens aanbaden. De Bijbel zegt ook dat Jezus ongeveer 30 jaar oud was toen hij begon met zijn bediening (Lucas 3:23). Aangezien de Bijbel duidelijk aangeeft dat Jezus in het voorjaar moet zijn geboren, is 25 december waarschijnlijk niet de juiste datum.

Een andere theorie stelt dat Jezus op 6 januari is geboren. Deze datum wordt vaak in verband gebracht met het feest van Driekoningen, wat zou betekenen dat Jezus naar de drie koningen toe ging toen hij werd geboren. Andere mensen geloven echter dat dit feest eigenlijk verwijst naar de aankomst van de drie koningen in Bethlehem en niet naar de geboorte van Jezus.

Hoe is Jezus gestorven?

Jezus is gestorven aan het kruis. Hij is geofferd als een offerslam en zijn bloed is vergoten voor onze zonden. Jezus is volgens velen de ultieme verlosser die ons redde van de straf van de eeuwige dood.

Conclusie

Jezus is waarschijnlijk in september of oktober geboren, en niet in december. Dit komt overeen met de tijd dat herders hun kudden naar binnen brachten vanwege het weer, en dat er vruchten aan de bomen hingen. Het was ook een tijd van bewaring, omdat er veel dieren waren die op zoek waren naar voedsel.

Inhoudsopgave
Blog by
Anne
Anne

Meer About Life