Wat is afasie?

Mensen die lastig praten of over moeite hebben met taal produceren kunnen last hebben van afasie. Voor hun kan lezen en schrijven ook al lastig zijn.

Alles over deze aandoening lees je in deze blog. Van wat het is tot hoe je het kan behandelen. Lees snel verder dan vertellen we je meer.

Wat is afasie?

Het is een taalstoornis die veroorzaakt wordt door schade aan de hersenen. De schade bevind zich met name in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor taalproductie en -begrip. Mensen met de aandoening hebben moeite met het begrijpen of produceren van taal, wat hun communicatievermogen beïnvloedt. Deze aandoening kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de ernst en de locatie van de hersenschade.

wat is afasie

Soorten

  1. Broca-afasie: Bij deze vorm hebben mensen moeite met het produceren van taal. Ze weten wat ze willen zeggen, maar hebben moeite om de juiste woorden te vinden. De zinsbouw en grammatica zijn vaak verstoord, waardoor de spraak moeilijk te begrijpen is.
  2. Wernicke-afasie: Mensen met deze vorm hebben juist moeite met het begrijpen van taal. Ze kunnen vloeiend spreken, maar hun spraak kan onsamenhangend zijn. Ook is de spraak vaak gevuld met verkeerde woorden of neologismen. Ze hebben moeite met het begrijpen van geschreven en gesproken taal.
  3. Globale afasie: Bij de globale variant zijn zowel de taalproductie als het taalbegrip ernstig aangetast. Mensen met deze vorm hebben moeite met het vinden van woorden. Ze kunnen vaak alleen nog maar enkele woorden of klanken produceren. Hun begrip van taal is sterk verminderd.
  4. Amnestische afasie: Deze vorm wordt gekenmerkt door het moeilijk kunnen vinden van specifieke woorden. Dit wordt ook wel anomie genoemd. Mensen hebben dan vaak moeite om op het juiste woord te komen. Verder kunnen ze nog wel vloeiend spreken en begrijpen wat anderen zeggen.

Oorzaken van afasie

Ze kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, waaronder:

  • Beroerte:

Een beroerte is een van de meest voorkomende oorzaken van afasie. Wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen wordt onderbroken, kan dit leiden tot schade aan de taalgebieden.

  • Traumatisch hersenletsel:

Letsel aan de hersenen als gevolg van een ongeval kan ook afasie veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld optreden na een val, een auto-ongeluk of een klap tegen het hoofd.

  • Hersentumoren:

Tumoren in de hersenen kunnen druk uitoefenen op de taalgebieden en daardoor deze aandoening veroorzaken.

  • Neurodegeneratieve aandoeningen:

Sommige progressieve ziekten kunnen leiden tot afasie naarmate de ziekte vordert. Dit is het geval bij progressieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson.

Diagnose en behandeling van afasie

De diagnose van afasie wordt meestal gesteld door een team van specialisten. Hieronder valt een neuroloog, een logopedist en een neuropsycholoog. Er worden verschillende tests en evaluaties uitgevoerd om de aard en ernst van de taalstoornis te bepalen.

Behandeling van afasie richt zich op het verbeteren van de communicatievaardigheden. Ook zorgt het voor het vergroten van de zelfstandigheid van de persoon.

Logopedie speelt hierbij een essentiële rol. De logopedist werkt samen met de persoon met afasie om de taalvaardigheden te herstellen en te verbeteren. Dit kan onder andere door taal- en spraaktherapie, het gebruik van communicatiehulpmiddelen en het aanleren van compensatiestrategieën.

Het is belangrijk op te merken dat de herstelmogelijkheden van afasie afhankelijk zijn van verschillende factoren. Factoren zoals de ernst van de hersenschade en de individuele kenmerken van de persoon. Het kan een langdurig proces zijn, waarbij geduld en doorzettingsvermogen nodig zijn.

Leven met afasie

Afasie heeft een grote invloed op het dagelijks leven van mensen die ermee leven. Communicatie kan moeilijk zijn, waardoor sociale interactie en het uiten van gedachten en gevoelens bemoeilijkt worden. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie, isolatie en depressie.

Het is belangrijk om mensen met afasie te ondersteunen en begrip te tonen voor hun situatie. Er zijn verschillende strategieën die kunnen helpen, zoals het geven van voldoende tijd om te spreken. Ook het gebruik van visuele ondersteuning is een goede strategie. Het bevorderen van alternatieve vormen van communicatie, zoals gebaren of technologische hulpmiddelen is ook een goede strategie.

De complexe taalstoornis

Afasie is een complexe taalstoornis die het vermogen om te communiceren beïnvloedt. Het kan verschillende vormen aannemen en kan veroorzaakt worden door verschillende oorzaken. Het zijn oorzaken zoals een beroerte, traumatisch hersenletsel of neurodegeneratieve aandoeningen. De diagnose en behandeling van afasie vereisen een multidisciplinaire aanpak, waarbij logopedie een belangrijke rol speelt.

Lees ook over witte vlinder betekenis of over boerenkool koken.

Inhoudsopgave
Blog by
Anne
Anne

Meer About Life